Pradžia Straipsniai Kanapės Lietuvoje Kanapių dekriminalizacija Lietuvoje (atnaujinta 04-29)

Kanapių dekriminalizacija Lietuvoje (atnaujinta 04-29)

dekriminalizacija peticija

Pasirašyk peticiją dėl mažo narkotikų kiekio dekriminalizacijos!

Nevyriausybinės organizacijos ir Lietuvos piliečiai ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Seimo narius vadovautis mokslu grįstais įrodymais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir priimti nedidelio narkotinių medžiagų kiekio turėjimo be tikslo platinti dekriminalizavimo įstatymo projektus.

Šiame puslapyje pateikiama ir nuolat atnaujinama aktualiausia informacija, susijusi su kanapių dekriminalizacija Lietuvoje.

Naujienos apie dekriminalizacijos įstatymo svarstymo procesą

Šiuo metu 259 Baudžiamojo kodekso straipsnio pakeitimo projektas svarstomas Seimo komisijose ir komitetuose. Daugiau informacijos apie įstatymo priėmimo procesą sužinosite perskaitę visą straipsnį, o pirmiausiai pateikiame posėdžių rezultatus:


Vyriausybė – pritarė.
Savižudybių ir smurto prevencijos komisija – pritarė.
Priklausomybių prevencijos komisija – nepriėmė sprendimo (4 pritarė, 2 susilaikė, 2 prieštaravo).
Žmogaus teisių komitetas – pritarė.
Sveikatos reikalų komitetas – svarstys pirmąją gegužės savaitę.
Teisės ir teisėtvarkos komitetas – svarstys pirmąją gegužės savaitę.

Paspaudę komiteto/komisijos pavadinimą būsite nukreipti į atitinkamą dekriminalizacijos įstatymo svarstymo posėdį. Silpnų nervų asmenims, suvokiantiems dekriminalizacijos naudą, stebėti kai kurių Seimo narių pareiškimus gali būti sudėtinga. Dažniausiai kartojamus mitus ir dezinformaciją apžvelgiame šio straipsnio pabaigoje (nuolat atnaujinama).

(Toliau – kovo 9 d. publikuotas straipsnis, atnaujintas balandžio 29 d.)


Net šeši Seimo komitetai pavasario sesijos metu (prasidėjo 2021 m. kovo 10 d.) svarsto baudžiamojo kodekso pakeitimą, kuris panaikintų baudžiamąją atsakomybę už asmeninėms reikmėms skirtą nedidelį narkotikų kiekį. Narkotines medžiagas, įskaitant kanapes, dekriminalizuoti numatyta jau prieš trejus metus, priėmus 2018–2028 m. Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programą

Ieškote daugiau informacijos apie teisinį kanapių statusą Lietuvoje ir užsienyje? Apsilankykite kanapių legalizacijos temai skirtame puslapyje.

Kanapių dekriminalizacija – kas vyksta?

Šiuo metu Lietuvoje galioja Baudžiamojo kodekso 259 straipsnis, pagal kurį bet kokį narkotikų kiekį turintys asmenys gali netekti laisvės. Pasaulio sveikatos organizacija bei Jungtinės Tautos pripažįsta, jog baudžiamoji atsakomybė už narkotikų vartojimą yra žalinga, todėl džiugu, kad jau šiais metais Seime kelią skinasi iniciatyva pakeisti kontroversiškiausią 259 BK straipsnio punktą, dėl kurio gresia kalėjimas už suktinę. 

Jei įsigaliotų siūlomas pakeitimas, baudžiamąją atsakomybę ir įkalinimą narkotikų vartotojai galėtų pakeisti administracine (pvz., pinigine) nuobauda. Baudžiamosios atsakomybės išvengtų asmenys, atsakingoms tarnyboms atidavę narkotines medžiagas ir kreipęsi pagalbos į gydymo įstaigą.

Įstatymo pakeitimo tekstas yra labai trumpas ir aiškus. Visą pakeitimo projekto tekstą galite rasti LR Seimo svetainėje. Štai formuluotė, kuri buvo pasiūlyta 2020 m. gruodžio mėn.:

Įstatymo pakeitimas, kuriuo siekiama dekriminalizuoti mažą narkotikų kiekį. Nuoroda

Verta pažymėti, kad įstatymo pakeitimo projektą įvertino ir Seimo kanceliarijos Teisės departamentas. Jo išvadose nurodoma, kad priėmus pataisą vertėtų įvertinti ir atsakomybę už nedidelio narkotikų kiekio (be tikslo platinti) kontrabandą, kuri šiuo metu gali siekti ir 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Įdomu ir tai, jog Teisės departamento išvadose teigiama, kad pagal BK 259 str. 2 dalį teismai neturi teisės skirti laisvės atėmimo bausmių (tik areštą). Visą departamento išvadų dokumentą rasite čia.

„[D]isponavimas nedideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų be tikslo jas platinti pagal galiojančios redakcijos BK 259 straipsnio 2 dalį priskiriamas ne prie nusikaltimų, o baudžiamųjų nusižengimų. Tai reiškia, kad už šią nusikalstamą veiką teismas laisvės atėmimo bausmės skirti net negali – pati griežčiausia bausmė yra arešto bausmė. Kita vertus, teismo galimybės skirti arešto bausmę yra itin ribotos, kadangi pati griežčiausia BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta bausmė paprastai skiriama tik tada, kai tą veiką padaro recidyvistas, yra kitų sunkinančių aplinkybių ir pan.“

SEIMO KANCELIARIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO IŠVADA dėl Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Nuoroda

2020 metais „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenimis kanapių dekriminalizaciją palaikytų apie 50 proc. Lietuvos gyventojų.

Ar Lietuva dekriminalizuos kanapes ir kitus narkotikus 2021 metais?

2021 m. kovo 10 dieną prasidėjo pavasario sesija, kurios metu Teisės ir teisėtvarkos komitetas (pagrindinis) bei Svei­ka­tos rei­ka­lų, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tai, Ne­įga­lių­jų teisių ko­mi­si­ja, Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja (papildomi) svarsto narkotikų (įskaitant ir kanapių) dekriminalizacijos projektą. Po to įstatymo pakeitimas turėtų būti svarstomas Seimo posėdyje, kurį bus galima stebėti gyvai. Apie bet kokius su šiuo įstatymu susijusius svarstymus pranešime „Penki lapai“ soc. medijos paskyrose, naujienlaiškyje bei šiame puslapyje.

2020 metų gruodį Seimas pritarė įstatymo pakeitimo projektui. 57 parlamento nariai balsavo UŽ, 24 – PRIEŠ, o 20 – SUSILAIKĖ.

Su Seimo narių pasisakymais prieš svarstant šį klausimą galite susipažinti LRS puslapyje, perskaitę posėdžio stenogramą (pasisakymai 20:21 – 20:48, komitetų ir komisijų įtraukimas: 21:06 – 21:11). Vaizdo įrašas Atviras Seimas „YouTube“ kanale:

2020-12-22 Seimo vakarinis posėdis Nr. 20, kurio metu pateiktas siūlymas keisti LR BK 259 str. 2 dalį, siekiant dekriminalizuoti nedidelį narkotikų kiekį.

Dekriminalizacijos mitai temdo protus (atnaujinta 04-29)

Tiek viešojoje erdvėje, tiek Seimo komitetuose nuskambėjo ne vienas mitas apie dekriminalizaciją. Sąmoningai ar ne, net kai kurie parlamentarai, kurie prieš trejus metus balsavo už Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 m. programa, netikėtai stojo į oponuojančiųjų pusę. Labai trumpai peržvelgsime opiausius mitus ir dezinformaciją apie šio įstatymo pakeitimą.

Nepraleisk naujienų apie kanapių dekriminalizaciją ir legalizaciją: sek „Penki lapai“ Instagram, Reddit ar Twitter platformose.

Tiesa apie dekriminalizaciją


Ar dekriminalizacija legalizuos narkotikus?

Viešojoje erdvėje ne kartą nuskambėjo užuominos, kad dekriminalizacija „legalizuos narkotikus“, nepaisant to, kad apie tai nei įstatymo pakeitimas, nei įstatymo keitimo šalininkai nė nekalba. Dekriminalizacija reiškia tik tai, kad nebebus taikoma baudžiamoji atsakomybė už narkotikų turėjimą (be tikslo platinti). Narkotikai ar juo labiau jų platinimas netaps legalūs.


Ar nebebaus narkotikų platintojų?

Yra teigiančių, kad bus „dekriminalizuotas narkotikų platinimas“ – tai yra melas. Kaip matote įstatymo pakeitimo projekte, jame aiškiai nurodoma, jog kalba eina apie disponavimą psichotropinėmis medžiagomis be tikslo platinti. Bet kokie išvedžiojimai apie platinimo dekriminalizaciją yra absoliuti dezinformacija.


Ar su dekriminalizacija išaugs narkotikų vartojimas?

Kai kurie žmonės baiminasi, kad „narkotikų vartojimas išaugs“ sušvelnėjus bausmėms, tačiau didesnės bausmės jau dabar neatgraso nuo narkotikų vartojimo: NTAKD duomenimis, narkotikus per paskutinius metus vartojo bent 11 proc. Lietuvos suaugusiųjų, o nuo 2017 m., kai sugriežtintos bausmės, sintetinių psichotropikų (pvz., MDMA) vartojimas net išaugo. Iš kitos pusės – prieš 20 metų visas psichotropines medžiagas dekriminalizavusi Portugalija sėkmingai sumažino ne tik narkotikų vartojimą, bet ir mirtis nuo perdozavimų bei užsikrėtimus ŽIV/AIDS. Dabar nubaudžiame vis daugiau vartotojų ir mažiau platintojų. Priklausomybė nuo narkotikų yra sveikatos sutrikimas, kurį turėtume gydyti, o ne kišti į kalėjimą.


Ar reikia didesnių baudų?

Jau dabar žlugdome žmones didelėmis baudomis, teistumais ir laisvės atėmimais, tačiau vartojančiųjų skaičius nemažėja. Didelės bausmės neatgraso, tačiau kritikai vis tiek teigia, jog įstatymo projekte numatytos „per mažos baudos“. Iš tiesų didelės baudos tik dar labiau pakenkia pažeidžiamiems asmenims, o NTAKD duomenimis absoliuti dauguma už narkotikų nusikaltimus nubaustų žmonių neturi nė aukštesniojo išsilavinimo, daugiau nei pusė yra 18-29 m. amžiaus. Dėl bausmių dydžio Seimo nariai komitetuose nesutaria ir tikisi jas apibrėžti Seimo posėdžio metu, kuomet bus svarstomas įstatymo pakeitimo projektas. Įstatymo šalininkai pabrėžia, kad didesnes baudas verta taikyti tik pakartotinai nusižengusiems asmenims su išlyga, kad bauda būtų netaikoma, jei šie kreipiasi į gydymo įstaigą.


Kodėl svarbu dekriminalizuoti narkotikus?

Narkotikų dekriminalizacija yra mažiausiai žalingas būdas vykdyti narkotikų vartojimo prevenciją. Taikydami baudžiamąją atsakomybę kenkiame priklausomiems žmonėms, kuriems reikia ne kalinimo, o pagalbos iš sveikatos apsaugos sistemos. Be to, dekriminalizavę narkotikus nebešvaistytume teisėsaugos išteklių persekiodami ir bylinėdamiesi su žmonėmis, kurie buvo sučiupti su 0,02 g kanapių.Būtina pabrėžti, kad Seimo komitetams pateiktame įstatymo pataisos projekte nurodyta sąlyga kreiptis pagalbos į gydymo įstaigą. Toks sveikatos sistemos pajungimas į narkotikų prevenciją ir pasirodė labai efektyvus Portugalijoje, kuri dekriminalizavo narkotikus kad suvaldytų siaubingą heroino epidemiją ir ypač reikšmingai sumažino narkotikų vartojimą šalyje.


Ką apie marihuanos dekriminalizaciją sako Jungtinės Tautos ir Pasaulio sveikatos organizacija?

Tiek Jungtinės Tautos (JT), tiek Pasaulio sveikatos organizacija palaiko narkotikų, įskaitant marihuaną, dekriminalizaciją. JT 2020 metais pašalino kanapes iš Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašo.


dekriminalizacija peticija

Pasirašyk peticiją dėl mažo narkotikų kiekio dekriminalizacijos!

Nevyriausybinės organizacijos ir Lietuvos piliečiai ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Seimo narius vadovautis mokslu grįstais įrodymais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir priimti nedidelio narkotinių medžiagų kiekio turėjimo be tikslo platinti dekriminalizavimo įstatymo projektus.

KOMENTUOKITE

Įveskite komentarą!
Įveskite savo vardą

KITOS NAUJIENOS