Už kanapes gresia baudžiamoji atsakomybė, nors jos Lietuvoje naudojamos bent 5500 metų. Šventosios vidurinio neolito (3500–3000 m. pr. Kr.) gyvenvietėse rasta kanapių sėklų ir iš kanapių pluošto suvyta virvė. Kanapė apytiksliai iki 1955 metų auginta ir sovietiniuose ūkiuose.

Pluoštinės kanapės reguliavimas ir baudos

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pluoštines kanapes galima teisėtai auginti įsigaliojus Pluoštinių kanapių įstatymui. Lietuvoje teisėtai galima auginti tik tas kanapių veisles, kuriose būna ne daugiau nei 0,2 procento kanabinoido tetrahidrokanabinolio ir kurios yra įrašytos į leistinų Europos Sąjungoje auginti pluoštinių kanapių sąrašą. Pluoštines kanapes privatiems asmenims galima auginti tarp kitų augalų kaip priemonę prieš įvairius kenkėjus (agrotechniniais ar fitosanitariniais tikslais), taip auginamų kanapių negalima teikti kanapių produktų rinkai.

Nustačius, kad augintojas nesilaiko nustatytų reikalavimų, taikoma nuobauda (įspėjimas arba baudą nuo 10 iki 90 eurų) ir nurodoma data, iki kurios pluoštinių kanapių augalai turi būti sunaikinti (nupjauti, užarti). Nustačius, kad pluoštinių kanapių augalai nebuvo sunaikinti iki nurodytos datos, fiziniams asmenims taikoma bauda nuo 60 iki 600 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1,5 tūkst. eurų. Jei šis nusižengimas padarytas pakartotinai, už reikalavimų nevykdymą fiziniams asmenims gresia bauda nuo 550 iki 900 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 850 iki 5 tūkst. eurų.

Kanapių auginimas – baudžiamoji atsakomybė

Už didelio kiekio nepluoštinių kanapių auginimą taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 265 straipsnį – baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Kadangi šis straipsnis nebuvo keistas nuo 2006 metų, gali pasirodyti, kad kanapių auginimo baudos yra santykinai švelnios. Realioje teismų praktikoje kanapių augintojai gauna laisvės atėmimo bausmes, neretai sumuojamas su bausmėmis už disponavimą narkotinėmis medžiagomis.

Sveikatos ministro patvirtintose rekomendacijose „didelis kiekis“ kanapių antžeminių dalių vertinamas kaip viršijantis 500 gramų. Vertinimas pagal svorį nėra pats objektyviausias, kadangi keli brandūs savo reikmėms auginami augalai gali sverti daug daugiau nei keliasdešimt daigų.

2008 metais Apeliacinio teismo išaiškinta, kad „didelis kiekis“ turėtų būti vertinamas augalų skaičiumi, nes laikui bėgant augalinė masė gali ženkliai kisti. Tuo pačiu sprendimu teismas konstatavo, kad 4 augalai nėra didelis kiekis. Verta nepamiršti, kad LR įstatymuose nėra numatyta aiškių kriterijų apsprendžiančių, kas yra didelis auginamų kanapių kiekis ir kiti teismai gali vertinti minėto Baudžiamojo kodekso straipsnio taikymą skirtingai.

Kanapių disponavimas (disponavimas marihuana – bauda ar laisvės atėmimas)

Už kanapių gaminimą, perdirbimą, įsigijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą be tikslo parduoti ar platinti baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Laisvės atėmimas pagal BK netaikomas jei medžiagos kiekis nedidelis, pagal Sveikatos ministerijos rekomendacijas – iki 5 gramų. Tiesa, žiniasklaidoje pasirodo vis daugiau pranešimų apie šių rekomendacijų nepaisymą.

Nuo baudžiamosios atsakomybės taip pat gali būti atleidžiami asmenys, kurie savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar į valstybės instituciją norėdami atiduoti neteisėtas psichotropines medžiagas.

Verta atsiminti, kad nėra žemutinės ribos nuo kurios prasideda taip vadinamas nedidelis kiekis kanapių. 2020 pradžioje nuteistas asmuo, kai iš 0,118 g sveriančios nuorūkos išskirta vos 0,006 g veikliosios kanapių medžiagos (likusį svorį sudarė tabakas). Prokuratūros teigimu, „vien tai, jog narkotinės ar psichotropinės medžiagos nerastos, negali užkirsti kelio taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis“. Realiu bausmės pagrindu tapo asmens parodymai, kad jis pirko ir per kelis kartus suvartojo nedidelį kiekį kanapių.

Neinkriminuokite savęs – duokite parodymus tik pasinaudoję teise į advokatą.

Kanapių platinimas

Kanapių laikymas su tikslu platinti baudžiamas nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimu. Esant dideliems (>500g) arba labai dideliems kiekiams (>2 500g) bausmė didėja atitinkamai iki 8-10 ir 10-15 metų. Pagal esamą tesimų praktiką pasidalinimas marihuanos suktine jau yra platinimas, o jei asmuo pasidalina suktine su nepilnamečiu, gali grėsti nuo 3 iki 12 metų laisvės atėmimas.

Platinimas – […] dovanojimas, davimas už atliktus darbus, […] neatlygintinis davimas parūkyti.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-286/2006

2019 m. Plungės rajono moksleivis buvo teisiamas už narkotinių medžiagų platinimą nepilnamečiams. Teismas nurodė, kad „platinimas gali būti ne tik šių medžiagų pardavimas, bet ir jų dovanojimas, davimas už atliktus darbus, paslaugas ir neatlygintinis davimas parūkyti kitiems asmenims“. Reali laisvės atėmimo bausmė nebuvo skirta, bet teismas nutarė, kad kaltinimai dėl narkotinių medžiagų platinimo pagrįsti.

Kanapių preparatų atsiuntimas internetu

Interneto portale pirktos kanapės neatsiduria kažkieno elektroninio pašto dėžutėje, o kerta Lietuvos sieną. Tokie veiksmai jau yra klasifikuojami kaip kontrabanda, tad pagal BK 199 straipsnio 4 dalį baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

Paskutiniais metais buvo nemažai bylų, kai asmenys buvo bausti piniginėmis baudomis ar laisvės atėmimu už narkotikų atsisiuntimą. Bet iki šiol nėra buvusios bylos, kurioje Lietuvos teisėsauga bandytų taikyti LR įstatymus narkotikus reklamavusių ir juos į Lietuvą siuntusių asmenų ar bendrovių atžvilgiu.

Neapsigaukite jei skaitote apžvalgas apie „30% CBD“ kanapių aliejų ar pasiūlymus įsigyti maisto priedus su kanapėmis. Lietuvoje legalus kanapių sėklų aliejus, tačiau kitų produktų atsiuntimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę būtent juos užsisakiusiam asmeniui. Daugiau nei 25g kanapių aliejaus atsisiuntimas gali būti vertinamas kaip labai didelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimas su tikslu platinti ir užtraukti laisvės atėmimą nuo 10 iki 15 metų pagal Baudžiamąjį kodeksą.

Nemažai marihuaną atsisiunčiančių asmenų įkliūną dėl to, jog teisėsaugos organai yra perėmę ne vieną prekybvietę taip vadinamame tamsiajame tinkle (angl. dark web). Norintiems sužinoti daugiau, rekomenduojame Wired straipsnį apie operaciją Bayonet, kurios metu Nyderlandų policija perėmė vieną didžiausių nelegalių prekybviečių ir įgijo tūkstančių pirkėjų bei pardavėjų kontaktus.

Medicininės kanapės

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Lietuvoje leisti medicininiams tikslams skirti kanapių preparatai. Teisę tokiais preparatais prekiauti turi nedidelis skaičius (227 iš daugiau nei 1 300) vaistinių. Deja, iki šiol Lietuvoje nėra registruotas nei vienas kanapių pagrindu sukurtas preparatas.

Kanapes legaliai galima nusipirkti Vokietijos ir Lenkijos vaistinėse. Turėdami šių šalių gydytojų išrašytus receptus žmonės su įsigytais vaistais gali laisvai judėti Šengeno erdvėje. Verta prisiminti, kad ir minėtose valstybėse tokie receptai nėra lengvai prieinami ir dažniausiai išrašomi tik onkologiniams ligoniams.

Baudžiamoji atsakomybė už kanapes – apibendrinimas

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, vien 2019 metais užregistruota 3 080 3 224 nusikalstamų veikų, susijusių su narkotikų disponavimu, iš jų 2 375 – be tikslo platinti (2018 metais: 3 224 ir 2 320), tai reiškia, kad trys ketvirtadaliai visų kaltinimų pareikšti vartotojams, o ne platintojams. Be to, platintojų nustatyta gerokai mažiau (599 asmenys 2018 metais, 2019 m. – 599).

NTAKD duomenimis, 10,8 proc. 15–64 m. amžiaus gyventojų Lietuvoje yra bant kartą vartoję kanapes. 6 proc. 15–34 m. amžiaus asmenų vartojo kanapes per paskutinius 12 mėnesių. Tai reiškia, jog dešimtims tūkstančių asmenų Lietuvoje galėtų grėsti baudžiamasis persekiojimas už kanapes.

Tiesa, teismai taip pat dažnai pripažįsta, kad įstatymo numatytos bausmės taikymas netikslingas. Dažniausiai teigiama, kad net minimalios bausmės taikymas neatitiktų protingumo kriterijų ar neužtikrintų teisingumo įgyvendinimo.

R. Petkevičius „Lietuviškos kanapės tradiciškumo klausimas“
dr. J. Žiburkus konferencija „Psichoaktyvių medžiagų reforma: bausti negalima, pasigailėti?
https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2019/03/lietuvos-respublikos-prokuraturos-veiklos-2018-m.-ataskaita.pdf
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=8178&datasource=41029
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=8178&datasource=41027
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/46791%20NTAKD%20metinis%20pranesimas%20web.pdf

KOMENTUOKITE

Įveskite komentarą!
Įveskite savo vardą